Antolaketa, plangintza eta ondarea

Udal zerbitzuen kudeaketari buruzko memoria-txostenak

2019-07-05T12:13:01

Pegora, Herritarren zerbitzurako bulegoa; Udal Euskaltegia; Juan San Martin Udal Liburutegia; Armagintzaren Museoa eta Gizartekintza.

Eibarko Udalaren lanpostuen zerrenda

2019-06-18T13:39:34

Udalaren lanpostuen zerrenda, lanpostu bakoitzaren dotazioei eta ezaugarriei buruzko informazioarekin. Horrez gain, udal plantillaren banaketa sail eta zerbitzuen arabera eskaintzen da.

Eibarko Udalari atxikitako erakunde deszentralizatuen edota udal sozietateen lanpostuen zerrenda

2019-06-17T07:46:20

Udalari atxikitako erakunde deszentralizatuen, udal sozietateen edota tresna-izaera duten lanpostuen zerrendak: Udal Kirol Patronatua, Juan Bautista Gisasola Herriko Musika Eskolaren Patronatua eta San Andres Fundazio Publikoa.

Udal planak eta programak

2019-05-15T10:36:39

Udal sail eta zerbitzuen egitasmo edo planak zure esku: Euskara, Udal Euskaltegia, Gizartekintza, Komunikazioa, Gardentasuna, Kirolak, Idazkaritza, etabar.

Sindikatuen ordezkaritza

2019-03-04T16:43:37

Bi dira udal langileak ordezkatzen dituzten organoak: Enpresa Batzordea, lan-itunpeko langileentzat, eta Langileen Batzarra, langile funtzionarioentzat.

Ikastaro eta formazio programak

2019-02-08T12:47:56

Udalean emandako eta langileek kanpoan jasotako ikastaro eta formazio programen gaineko informazioa atal honetan aurkituko duzu.

Udalaren Lan Eskaintza Publikoa (LEP)

2019-01-04T13:26:56

Egiteke dagoen Lan Eskaintza Publikoaren zerrenda argitaratu da.

Eibarko Udalaren ondasun higiezinen zerrenda

2018-11-16T11:48:25

Eibarko Udalaren jabetzakoak diren edo eskubide erreal baten pean dituen ondasun higiezinen zerrenda, zertarako erabiltzen diren eta zein sail edo departamenturi atxikituta dauden, edo zein erakunderi laga zaion adieraziz.

Eibarko Udalaren zein udal erakundeen ondasun eta eskubideen inbentarioa

2018-11-16T11:22:21

Udalaren zein udal erakundeen ondasun eta eskubideen inbentarioaren eboluzioa argitaratu da, 2010-2017 urte bitartean.

Eibarko Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen zerrenda

2018-11-16T08:33:59

Eibarko Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua.

Enpresako lan-bizitza

2018-10-23T08:00:22

Identifikazio datuak, enpresako kotizazioei buruzkoak eta KKK Nagusiaren Beste Datuak. 2018ko irailaren 17ko datuak dira guztiak.

Organigrama

2018-07-26T11:33:08

OHARRA: Behin-behineko organigrama argitaratu dugu. Bertan, 2018ko Eibarko Udalaren Langileen Plantila eta Lanpostuen Zerrenda islatu dugu. Egun, Udala lanpostuen balorazio prozesu batean murgilduta dago, eta hori amaitutzat ematen denean, behin betiko organigrama kaleratuko dugu.

Eibarko Udalaren ondasun higikorren zerrenda

2018-02-23T13:21:07

Balio historiko-artistikoa zein balio ekonomiko handia duten udal ondasun higikorren zerrenda.

Udal-gobernuko organoak eta erakunde autonomoak

2018-01-29T11:30:46

Gobernu organoak eta haien zereginak. Horrez gain, organo autonomoei buruzko oinarrizko datuak argitaratu dira: Kiroletako Udal Patronatua, San Andres Fundazio Publikoa eta Juan Bautista Gisasola Musika Eskola Publikoa.

Eibarko hiriari eta Udalari buruzko azalpen orokorra

2016-01-19T12:42:19

Hiriaren aurkezpena eta Udalaren inguruko informazioa.

Udal sail eta zerbitzuetako eginkizunak

2015-11-11T09:40:16

Udal sail eta zerbitzuetako eginkizunak argitaratu dira. Udal sailak eta zerbitzuak honako hauek dira: Alkatetza; Idazkaritza; Udal Artxiboa; Antolamendu eta Pertsonala; Arlo Ekonomikoa; Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza; Hirigintza; Obrak; Zerbitzuak; Udaltzaingoa; Pegora (Herritarren zerbitzurako bulegoa); Informatika; Gizartekintza; Euskara; Kultura; Kirolak

Aginte-organoak

2015-11-02T14:05:24

Eibarko Udaleko aginte-organoei buruzko informazioa argitaratu da: Udalbatza; Talde politikoak; Tokiko Gobernu Batzarra; Batzordeak; Patronatuak eta Fundazioak; Ordezkaritzak.

Hitzarmen kolektiboa

2015-07-09T09:51:41

2008ko abenduaren 2an EHAAn (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) argitaratutako hitzarmen kolektiboa. Udal langileei eta erakunde deszentralizatu, tresna-izaera duten erakundeen eta udal sozietateen langileei ezarritako hitzarmena.