2017. urtean izandako auzoetako bilerak

Auzo bakoitzari dagokion aktan jaso dira 2017an herritarrek auzo bileretan egindako kexak, iradokizunak edota eskaerak. Herritarrek egindako eskaera guztiei erantzuna ematen zaien heinean eguneratuko ditugu akta guztiak.
2017 urteko bileretan egindako proposamenen eta kexen inguruan auzo bakoitzean egindakoaren inguruko informazioa: