Finantza-tutoretzaren adierazleak

Informazio ekonomiko-finantzarioa
Aldaketa data:
2018-09-06T11:10:44
Sorrera data:
2018-09-06T11:10:42
Gaia:
Informazio ekonomiko-finantzarioa
Erakundea:
Eibarko Udala

Gastuen adierazleak, sarreren adierazleak eta interes orokorreko beste adierazle batzuk argitaratu dira: - Finantza-tutoretzaren adierazlean: aurrezki gordina; aurrezki garbia; zorpetze-muga, zor bizia. -Gastuen adierazleak: gastuak egitea; ordainketak egitea; biztanle bakoitzeko gastua; biztanleko inbertsio garbiak, guztira; inbertsio-maila, guztira. -Sarreren adierazleak: sarrerak gauzatzea; kobraketak egitea; presio fiskala; autonomia. -Beste adierazle batzuk: berehalako likidezia; epe motzerako kaudimena;