Udal zorra

Informazio ekonomiko-finantzarioa
Aldaketa data:
2018-02-26T16:52:53
Sorrera data:
2018-02-26T16:52:49
Gaia:
Informazio ekonomiko-finantzarioa
Erakundea:
Eibarko Udala

Udalaren zor publiko finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin erkatuta izandako bilakaera argitaratu da. Udal zorra guztira, udal zorraren bilakaera eta hartzekodun nagusiak.