Konpromisoak

KALITATEA SUSTATZEKO KONPROMISOAK:

 

KONPROMISOEN ADIERAZLEAK

(Nola neurtuko dugu)

Zabaldutako jardueren erregistro-taula

  • Akekideen Batzar Nagusietako deien %100 bi aste lehenago bidaltzea
  • Akekideei egindako Batzar Nagusi guztien gaineko informazioa bidaltzea bi asteren buruan

Bidalitako mezuen erregistro-taula

  • Informazio-, aholkularitza- eta laguntza-eskaerei gehienez zazpi eguneko epean erantzutea, gutxienez % 90ean

Eskaeren erregistro-taula

  • Hizkuntza-eskubideen urraketen gaineko kexa guztiak eta zerbitzuaren hobekuntzarako iradokizunak hilabeteko epean erantzutea

Kexa eta iradokizunen erregistroa

  • Euskararen Ordenantza 5 urtetik behin berrikustea

Euskara batzordearen akta

 

Konpromisoen betetze-maila

Gure konpromisoen betetze-mailaren jarraipena egingo dugu zerbitzu karta honetan ezarritako adierazleen arabera. Datuak bi urtez behin jaso, aztertu, eta ondorioak aterako ditugu. Ondorioen berri emango da urtero Euskara Arloko batzordeetan eta udal webgunean.

Aitortutako konpromisoen ez betetzeak konpentsatzeko har daitezkeen neurriak

Euskara Zerbitzuarenak ez diren arrazoi ez ohikoak direla-eta konpromisoak behar bezala betetzen ez badira, ahalik eta arinen hartuko dira beharrezko neurriak, erabiltzaileek eraginik jaso ez dezaten.