Araudiak eta legeak

  • 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera Normalizatzekoa (EHAA, 1982-12-16).
  • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planak onartzea nahitaezkoa dela ezartzen duena (EHAA, 1997-04-17)
  • Eibarren Euskararen Erabilera arautzeko Udal Ordenantza
  • Eibarko Udalaren ordenantza fiskalak, dagokion urtekoa
  • Eibarko Udalaren dirulaguntzak emateko ordenantza orokorra
  • Dirulaguntzen plana, dagokion urtekoa
  • Eibarko Hiria Euskararen Plan Estrategikoa 2016-2025
  • Barne erabilera plana
  • 15/1999 Lege Organikoa, abenduren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesten dituena.