EIBARKO HERRIAREN HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA

AGIRI BATEGINA-01

DOCUMENTO REFUNDIDO-01

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EIBAR  

 


AURKIBIDEA

 

 

 

IDATZIZKO DOKUMENTAZIOA:


 

 

DOKUMENTAZIO GRAFIKOA:

 

·        I. TOMOA ANTOLAMENDUA.

·        II. TOMOA ZERBITZU AZPIEGITUREN INFORMAZIOA.

·        III. TOMOA ERAIKUNTZAREN ERREGIMENA.

·        IV. TOMOA KUDEAKETA.

 

I. TOMOA ANTOLAMENDUA

 

PLANO ZK.

PLANOAREN TITULUA

KODEA

 

ESKALA

TAMAINUA

I. Planoa

Eskualde Kokapena

O-EC-01

1:25.000

 854 KB 

II. Planoa

Sailkapena

O-CL-01
O-CL-02

1:10.000
1:4.000

2,22 MB 
1,98 MB

III. Planoa

Egitura orokorra eta organikoa

O-EG-01
O-EG-02

1:10.000
1:4.000

2,96 MB
2,41 MB

IV. Planoa

Sailkapena eta egitura orokorra

O-CL-EG-01
O-CL-EG-02

1:10.000
1:4.000

3,16 MB 
2,58 MB

V. Planoa

Kalifikazio Orokorra

O-CG-01

1:4.000

2,40 MB

VI. Planoa

Urbanizagarriak ez diren lurzoru kategoriak

O-SNU-01

1:10.000

3,03 MB  

VII. Planoa

Kalifikazio Zehaztua

O-CP-01
O-CP-02a
O-CP-02b
O-CP-02c

1:4.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

2,55 MB
1,06 MB
2,10 MB
 728 KB

VIII. Planoa

Hornidura antolamendua

O-DO-01
O-DO-02a
O-DO-02b
O-DO-02c

1:4.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

2,04 MB
 875 KB
1,80 MB
 563 KB

IX. Planoa

Espazio libreak hiri lurzoruan

O-EL-01

1:4.000

2,39 MB 

X. Planoa

Eremuak

O-A-01

1:4.000

2,51 MB 

XI. Planoa

Antolamendu Planoa. Plano figuratiboa

O-FG-01

1:4.000

8,64 MB

XII. Planoa

Lerrokatzeak eta sestrak. Ordenantza Esparruak

O-AL-AO-01
O-AL-AO-02a
O-AL-AO-02b

O-AL-AO-02c

1:4.000
1:1.000
1:1.000

1:1.000

2,14 MB
1,11 MB
1,64 MB
1,03 MB

XIII. Planoa

Mugitzeko erraztasuna: aparkalekuak, oinezkoen ibilbideak eta bidegorria

O-MV-01

1:4.000

1,54 MB

XIV. Planoa

Inbentariatutako kokalekuak

O-EI-01

1:4.000

1,75 MB 

XV. Planoa

Gainjarria

O-SP-01 

1:4.000

5,39 MB

XVI. Planoa

Programaren eragiketa estrategikoak

O-OEP-01

1:4.000

2,45 MB

 

 

 

II. TOMOA ZERBITZU AZPIEGITUREN INFORMAZIOA

 

PLANO ZK.

PLANOAREN TITULUA

KODEA

 

ESKALA

TAMAINUA

I. Planoa

Uraren zikloa: Hornikuntza

I-I-CA-01
I-I-CA-02a

I-I-CA-02b
I-I-CA-02c

1:10.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

2,54 MB
1,13 MB
2,27 MB 
 736 KB

II. Planoa

Uraren zikloa: Ura hustea

I-I-CS-01a
I-I-CS-01b
I-I-CS-01c

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,18 MB
2,42 MB 
 721 KB 

III. Planoa

Energia elektrikoa

I-I-EE-01a
I-I-EE-01b
I-I-EE-01c

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,22 MB
 2,37MB
  761KB

IV. Planoa

Telekomunikazioak: Zuntz optikoa

I-I-TO-01a
I-I-TO-01b
I-I-TO-01c

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,08MB
2,21 MB 
 662 MB

V. Planoa

Telekomunikazioak: Telefonia

I-I-TF-01a
I-I-TF-01b
I-I-TF-01c

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,19 MB
1,63 MB
 732 KB 

VI. Planoa

Gas Hornikuntza

I-I-SG-01a
I-I-SG-01b
I-I-SG-01c

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,75 MB 
3,46 MB
1,01 MB

 

 

 

 

 

III. TOMOA ERAIKUNTZAREN ERREGIMENA

 

PLANO ZK.

PLANOAREN TITULUA

KODEA

 

ESKALA

TAMAINUA

I. Planoa

Eraikuntzaren erregimeneko egoerak

RE-FO-01
RE-FO-02a

RE-FO-02b
RE-FO-02c

1:4.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,51 MB
 709 KB
1,34 MB 
 468  KB

II. Planoa

Kultura intereseko elementuak

RE-EIC-01
RE-EIC-02a
RE-EIC-02b
RE-EIC-02c

1:10.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

2,09 MB
 682  KB
1,67 MB
 367 KB

III. Planoa

Kultura intereseko elementuak

RE-EIC-03

RE-EIC-04A
RE-EIC-04B
RE-EIC-04C

1:10.000

1:2.000
1:2.000
1:2.000

1,64 MB
 609  KB
1,59 MB
 364 KB

IV. Planoa

Eibarren Bilakaera Historikoa

I-H-01

1:2.000

1,96 MB

 

 

IV. TOMOA KUDEAKETA

 

PLANO ZK.

PLANOAREN TITULUA

KODEA

 

ESKALA

TAMAINUA

I. Planoa

Banaketa eremuak

G-AR-01
G-AR-02b

1:4.000
1:2.000

2,52 MB
2,09 MB

II. Planoa

Jarduketa eremuak

G-AA-01
G-AA-02b

1:4.000
1:2.000

2,60 MB
2,14 MB

 

 

ERANSKINA FITXAK:

 

 

 JARDUKETA EREMUEN FITXAK


 

      BIZITEGI-UNITATEAK: 

 

AA

105

01

ARTEGIETA 3-5

217 KB 

AA

106

01

ASOLA_IGARTZA 1-3-5

311 KB

AA

107

01

GARAJES ARTEGIETA

273 KB

AA

108

01

ASOLA_IGARTZA

303 KB

AI

109

01

ARANE- URTZAILE

470 KB 

AA

112

01

SOSTOA-TARREN 14

433 KB

AA

115

01

UBITXA 8-10-12-14

250 KB

AA

116

01

UBITXA 13-15

212 KB

AI

117

BLAS ETXEBERRIA 3

269 KB

AI

118

 ESTAZIÑO

256 KB

AI

119

01

IBARGAIN

255 KB 

AA

120

01

FERMIN CALBETON 11

180 KB

AA

121

01

BITTOR SARASKETA 1

192 KB

AA

122

01

BITTOR SARASKETA 9

201 KB 

AI

124

01

ERREKATXU

478 KB

AI

125

TXONTA

3,43 KB 

AI

126

01

IPARRAGIRRE 10

0,99 MB

AI

129

01

JARDIÑETA

470 KB

AA

130

01

LEGARRE-GAIN

409 KB

AA

131

01

SOSTOA 9-11-13

312 KB

AA

132

ARRAGÜETA  9- 11- 13- 15- 17- 19- 21- 23

191 KB

AA

135

01

UBITXA 24

242 KB

AI

136

 MURRATEGI

349 KB

AI

137

01

ERREBAL

196 KB

AA

139

01

MEKOLA 4

287 KB

AI

140

01

AZITAIN BIDE 2B

296 KB

AA

141

01

JARDIÑETA 34

333 KB 

AI SC

1C

102

 EGA-ZELAIKO ESPARRUA

598 KB

AI SC

1C

103

BOLINGUAKO ESPARRUA

512 KB 

  A.N.S.

ARRAJOLA EREMU SEKTORIZATU GABEA

989 KB

 

     INDUSTRIA-UNITATEAK:

 

 

AI

203

01

OTAOLA 10- 12- 14- 14BIS- 16 

388 KB

AI

207


 MATSARIA  

749 KB

AI SC  

2C

202

ERISONOKO ESPARRUA 

443 KB

 

 

 EREMUEN FITXAK

 

  

A.1.1.

UNTZAGA

361 KB 

A.1.2.

 ISASI

355 KB

A.1.3.

ZULOAGA

305 KB

A.1.4.

MARKESKUA

284 KB

A.2.1.

MERKATU - MERCADO

309 KB 

A.2.2

BIDEBARRIETA

301 KB

A.2.3.

ARRAGÜETA

302 KB

A.2.4.

ESTAZIÑO

311 KB

A.2.5.

ARANE

301 KB

A.3.1.

 ROMUALDO GALDÓS

279 KB

A.3.2.

 JARDINES DE ARGATXA

276 KB

A.3.3.

 IPURUA

338 KB

A.3.4.

 EGIGUREN TARREN

300 KB

A.3.5.

 J. A. MOGUEL

292 KB 

A.3.6.

 PAZIANO AROSA

302 KB

A.4.1.

  OSPITALEA - HOSPITAL

283 KB 

A.4.2

 LEGARRE GAIN

290 KB

A.4.3

 LEGARRE

297 KB

A.4.4.

 MEKOLA

295 KB

A.5.1.

PORTALEA

298 KB

A.5.2.

ARMAGIN

298 KB

A.5.3.

 URKI

293 KB

A.5.4.

UNBE

364 KB

A.6.1.

 ALDATZE

350 KB

A.6.2.

 JARDIÑETA

301 KB

A.7.1.

 TIBURZIO ANITUA I

267 KB

A.7.2.

 TIBURZIO ANITUA II

286 KB 

A.7.3.

 ARTEGIETA

288 KB

A.7.4.

 AMAÑA

291 KB 

A.8.1.

 UNIBERTSITATEA 

289 KB 

A.8.2.

 OTAOLA

372 KB

A.9.1.

 URKIZU

299 KB

A.9.2.

 ASUA ERREKA

285 KB

A.9.3.

 KARMEN

290 KB

A.10.1.

MATSARIA

311 KB

A.11.1.

GISASTUBIDE

298 KB

A.12.1.

BARRENA I

352 KB

A.12.2.

BARRENA II

318 KB

A.13.1.

AZITAIN I

362 KB

A.13.2.

AZITAIN II

272 KB

A.13.3. 

MURRATEGI

264 KB

A.14.1

APALATEGI

345 KB

A.15.1. 

SAUTXI

282 KB

A.16.1.

IBUR ERREKA

343 KB