Administración

73ce94a166c6429ca5c99a4a61d1a2c2.jpeg
Oficina del DNI y pasaporte de Eibar
BIZIGUNE
Teléfono: 944 04 47 08

DEBEGESA
Poligono Industrial Azitain
20600 ,Eibar
Teléfono: 943 82 01 10

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Teléfono: 943 11 21 11

ERTZAINTZA
Otaola Hiribidea
20600 ,Eibar
Teléfono: 943 53 17 00

ETXEBIDE
Teléfono: 012

GOBIERNO VASCO
Zuzenean, Atención ciudadana
Teléfono: 012

GUARDIA CIVIL
Egiguren-tarren 5
20600 ,Eibar
Teléfono: 943 20 17 25

HACIENDA
Arragüeta 2
20600 ,Eibar
Teléfono: 902 10 00 40

I.T.V. BERGARA
Santalaitz nº 2
20570 ,Bergara
Teléfono: 902932700

IBERDROLA (Atención al cliente)
Juan Gisasola 12-14
20600 ,ibar
Teléfono: 943 20 39 02

IBERDROLA (Averías y Urgencias)
Teléfono: 901 20 20 20

JEFATURA DE TRÁFICO DE GIPUZKOA
Plaza Julio Caro Baroja
DONOSTIA
Teléfono: 943 42 37 30

JUZGADO
Juan Gisasola, 1
20600 Eibar
Teléfono: 943 03 34 10

LANBIDE - SEPE ( Servicio de empleo público estatal)
Bittor Sarasketa, 9
20600 Eibar
Teléfono: 943 02 38 02

MANCOMUNIDAD COMARCAL DEBABARRENA
Egiguren-tarren, 2
20600 Eibar
Teléfono: 943 70 07 99

NATURGAS
Urgencias,
Teléfono: 902 12 34 56

OFICINA D.N.I.

Eibar, Donostia, Irún, Bilbao, Gasteiz...

Teléfono: 902247364

Cita previa: 060 o por Internet, a través de la web www.citapreviadnie.es.


PASAPORTE. OFICINA DE TRAMITACIÓN
Plaza Pio XII
20014 DONOSTIA
Teléfono: 943 44 98 71
Correo electrónico estafeta@mir.es...

POLICIA MUNICIPAL
Urgencias, 092
Plaza de Unzaga, 1
20600 Eibar
Teléfono: 943 70 84 24
Correo electrónico: udaltzaina.ei@eibar.net

REGISTRO CIVIL
Juan Gisasola, 1
20600 Eibar
Teléfono: 943 03 34 04

SEGURIDAD SOCIAL (CAISS)
Arikitzako zubia, 2
20600 Eibar
Teléfono: 901 16 65 65
Cita previa por teléfono: 901 10 65 70

SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA
Zezenbide, 5
20600 Eibar
Teléfono: 943 82 17 60

UR ZERBITZUAK
Urgencias,
Txaltxa Zelai, 24
20600 ,Eibar
Teléfono: 902 30 22 22