Obrak, jarduerak eta hirigintza

Obra, jarduera eta hirigintza alorreko tramiteak bildu ditugu atal honetan.

 Izenburua   Tramitazio-modua
Obra txikiak egiteko adierazpena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Obra txikiak egiteko baimena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Obra handietako baimena edo lizentzia
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Beste baimen edo lizentzia batzuk
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiazko komunikazioa
Jarduera sailkatuaren lizentzia edo baimena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Jardueraren titulartasun aldaketarako aurretiazko komunikazioa
Hirigintzako kontsultak
Hirigintza alorreko planoen kopiak, kartografia eta dokumentuak
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke