Hiru administrari-plaza barne sustapenez

Lanpostua: hiru administrari plaza barne sustapenez

  • Diru-sarreren gestioaren administraria
  • Garapen ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza Arloko administraria
  • Kontratazio eta Dirulaguntzen admnistraria

Plaza-kopurua: 3 plaza eta lan-poltsa
Mota: karrerako funtzionario
Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko irailaren 13tik 2022ko urriaren 10era (biak barne).

Eskabideak modu elektronikoan aurkeztu behar dira.

Eskaerak elektronikoki aurkezteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar duzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, tramiteak elektronikoki egiteko laguntza atala kontsultatu). Eskaera elektronikoki aurkezteko, hautaketa prozesu honetan izena emateko prozedura erabili, eta erantsi  oinarrietan eskatutako agiriak.