Administrazio Bereziko Maila Ertaineko Teknikari lanpostu bat