Aurrekontua 2017

Eibarko Udalbatzak, 2017ko apirilaren 12an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion 2017. jardunaldirako Aurrekontu Orokorrari, 33.078.571,00 euroko zenbatekoarekin. PSE-EEk aldeko botoa eman zuen, EH-Bilduk kontrako botoa eta Eibarko EAJ-PNV eta Irabazi abstenitu egin ziren.

Aurrekontua jendaurrean uzten dugu 15 lanegunetan, GAOan argitara eman eta ondorengo lanegunetik hasita, jendaurrean dagoen denboran ez bazaio erreklamaziorik egiten, behin betiko onartutzat hartuko da.