Prozesuaren jarraipenaren eta ebaluazioaren urratsa

Tokiko Gobernu Batzarrak, Balorazio Teknikoaren Lantaldeak eta Talde Eragileak onartutako proposamenen jarraipena egin eta prozesu osoa ebaluatuko dute, prozesua bere osotasunean aztertu ondoren, esperientzia aberastu eta hobetzeko xedez.

Halaber, udal webgunean, www.eibar.eus, eskuragarri egongo da proiektu bakoitzaren egoerari buruzko jarraipen-koadroa.