Salbuespenak eta hobariak Trakzio Mekanikoduneko Ibilgailuen zergan

Deskripzioa:

Desgaitasunarengatiko salbuespena:

  • Ibilgailuak 14 zaldi fiskaletik beherako potentzia izan behar du, kasu honetan izan ezik: titularra A letrarekin sailkatutako mugikortasun murriztuko egoeran dagoenean, betiere ibilgailua gurpil-aulkiarekin erabiltzeko egokituta badago.
  • Honako kasu hauetan jotzen da pertsona batek desgaitasuna duela: % 65eko edo gehiagoko desgaitasun-maila duenean edo desgaitasun-maila % 33ko edo gehiagokoa eta % 65etik beherakoa izan eta, aldi berean, mugikortasun murriztuko egoeran dagoenean (“A”, “B” edo “C” desgaitasun-maila, edo bestelako mugikortasun-arazoetan gutxienez 7 puntu).


Ibilgailuaren antzinatasunagatiko % 100eko hobaria:
ibilgailuak gutxienez 25 urte izan behar ditu, fabrikatu zenetik kontatzen hasita edo, data hori jakin ezean, lehenengo aldiz matrikulatu zenetik, edo, horrelakorik ezean, modelo hori fabrikatzeari utzi zi-tzaionetik.

Motor elektrikoko ibilgailu, ibilgailu hibrido (elektrikoa-gasolina, elektrikoa-diesela edo elektrikoa-gasa) edo gasa erabiltzen duten ibilgailuengatiko % 75eko hobaria: ibilgailua horrela egon behar du homologatuta fabrikatik, eta isuri kutsagarriak gutxiagotzeko gailu katalizatzaileak izan behar ditu (bere klase eta modelorako egokiak).


Eskaera egiteko tokia: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Tramitatzailea:
Eibarko Udaleko Udal Zergen saila.

Aurkeztu behar diren agiriak:

  • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan salbuespenak edo hobariak eskatzeko orria, behar bezela beteta.
  • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANaren… edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak…).
  • Gutxienez 25 urte dituzten ibilgailuen hobaria eskatzen denean, ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren fotokopia.
  • Motor elektrikoko ibilgailuen, ibilgailu hibridoen edo erregai gisa gasa erabiltzen duten ibilgailuen hobaria eskatzen denean, ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren fotokopia.
  • Minusbalioarengatiko salbuespena eskatzen denean, ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren kopia eta ezintasun mailari buruzko aitorpenaren fotokopia (aitorpenean minusbaliotasun maila eta mugikortasunaren balorazioa azaldu behar dira).
  • Ordaindutako zenbatekoa itzultzea bidezkoa izan eta bankuko kontuaren titularra zergaduna bera ez bada, diru-itzulerak kobratzeko baimena behar bezala beteta.


Oharrak: hobariak edo salbuespenak ondorioak izango ditu eskaera egiten den urteko erreziboan, beti ere eskaera aurkezten bada borondatez ordaintzeko epean edo hilabeteko epean, hura amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe hori igaro ondoren aurkezten diren eskaerek, aldiz, hurrengo urtean izango dituzte ondorioak. Matrikulazio berrien kasuan, hobaria/salbuespena hilabeteko epean eskatu behar da, matrikulazio-datatik kontatzen hasita.

Matrikulazio berrien kasuan, hobari edo salbuespen eskaerak matrikulazio-datatik kontatzen hasita, hilabeteko epean aurkeztu beharko dira.

Deskargatu dokumentuak
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zergan salbuespenak edo hobariak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 88 KB)
Diru-itzulerak kobratzeko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( DOC, 44 KB)