Kalean eskaintzen diren zerbitzuekin bide publikoa okupatzeko baimena: fatxada lerroan jarritako elementuak

Deskripzioa: kalean eskaintzen diren zerbitzuekin (kutxazain automatikoak, produktu-banatzaileak, erakusleihoak edo beste edozein instalazio-mota fatxada lerroan jarritakoak) bide publikoa okupatzeko baimena.

Organo tramitatzailea: Eibarko udaleko Hirigintza saila.

Eskaera egiteko lekua: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

  • Kalean eskaintzen diren zerbitzuekin (fatxada lerroan jarritako elementuak) bide publikoa okupatzeko baimenaren eskaera behar bezala beteta eta irekiera-lizentziaren titularrak izenpetua.
  • Eskatzailearen (irekitze-baimenaren titularra) NAN, IFKaren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia. NAN, IFK… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira.
  • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia (NAN… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira) eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
  • Kalean ipini nahi diren elementuen zerrenda (kutxazain automatikoak, produktu banatzaileak, erakusleihoak...). Ar-gi eta garbi azaldu behar da zenbat jarriko diren, bakoitzaren neurria eta ezaugarriak. Azaldu behar da baita zenbat denborarako eskatzen den okupazioa eta zein ordutegitan.
  • Xehetasun-planoa, 1:200 eta 1:100 eskala artekoa. Planoan, okupatuko den azalera eta jarri nahi diren elementu guztiak islatu behar dira: zer jarriko den, zenbat, elementu, bakoitzaren neurriak, non jarriko diren zehaztuta, espaloiaren zabalera, kantoietara geratzen den tartea, autobus geltokietara, kioskoetara... Baita lehendik dauden hiri-altzariak ere.

 

Oharrak: Kalean eskaintzen diren zerbitzuekin (fatxada lerroan jarritako elementuak) bide publikoa okupatzeko baimenak, bide publikoa mahai eta aulkiekin, saltzeko produktuekin edo elementu lagungarriekin okupatu eta erabiltzeari buruzko udal-ordenantzan arautzen dira.

Tasak: Okupazio hauek egiteko tasa ordaindu behar da. Indarrean dauden tasak zeintzuk diren jakiteko, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza kontsultatu.

Deskargatu dokumentuak
Kalean eskaintzen diren zerbitzuekin (fatxada lerroan jarritako elementuak) bide publikoa okupatzeko baimenaren eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( DOC, 150 KB)