Kalea edo bide publikoa okupatzeko edo/eta materialak lagatzeko eskaera

Deskripzioa:kalea edo bide publikoa okupatzea edo/eta materialak lagatzeko eskatzea.

Eskaera nola egin:

 • Bertaratuta: eskaera bertara etorrita egiteko, eskatzailea edo ordezkaria PEGORAra etorri behar dira (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) eta tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa aurkeztu.
 • Elektronikoki: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, sakatu hemen). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa erantsi.Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu.

 


Organo tramitatzailea: Eibarko Udalaren Zerbitzu Saila.

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

 • Kalea edo bide publikoa okupatzeko edo/eta materialak lagatzeko eskaera orria behar bezala beteta.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Egin nahi den jardueraren programa osoa.
 • Planoa, 1:200 eta 1:100 eskala artekoa. Bertan okupatuko den azalera eta jarri nahi diren elementu guztiak (mahaiak eta aulkiak, oholtzak, ur- eta argi-harguneak, etb.) islatu behar dira: zer jarriko den, zenbat, elementu bakoitzaren neurriak, non jarriko diren zehaztuta.

 

Tasak: bide publikoaren okupazioak egiteko tasa ordaindu behar da. Indarrean dauden tasak zeintzuk diren jakiteko, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza kontsultatu.


Materialak:

 • Bide publikoa okupatzeko edo/eta materialak lagatzeko eskaerak, 20 egun aurretik gutxienez egin behar dira.
 • Materialak ebazpenean adierazitako moduan eta lekuan jasoko dira.
 • Eskaera egiten duen erakundeak edo pertsonak konpromiso hauek hartzen ditu: material horiek esandako jarduera edo ekitaldi horretan erabiltzea; materialok zaintzea eta gordetzea, eta, erabili ondoren, entregatu zitzaizkionean bezala itzultzea. Aldi berean, laga zaion lekua zuzen erabiltzeko ardura hartzen du eta lekua garbi utziko du ekitaldia edo ikuskizuna amaitu ondoren.
 • Jarduera edo ekitaldia amaitu ondoren, Udalak materialak eta bide publikoa nola dauden aztertuko du. Lekuak edo/eta materialak kaltetu direla ikusten badu, kalteen balorazioa egingo du. Hortik aterako den zenbatekoa derrigorrezko ondare-prestazio bat izango da, eta, kobratzeko, diru-bilketako prozedurari jarraituko zaio, prozedura horrek dakartzan errekarguak barnean direla hala badagokio.
 • Eskatzaileak, Udalak baimendutako okupazioa edo/eta material eskaera ezereztu behar duenean, Zerbitzu Sailari jakinarazi beharko dio, gutxienez ekitaldia egin baino 3 egun lehenago. Jakinarazpena telefonoz (943 70 84 06) edo e-mail bidez (zerbitzuak@eibar.eus) egin daiteke.
Deskargatu dokumentuak
Bide publikoa okupatzeko edo/eta materialak lagatzeko eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 118 KB)