Merkataritza-establezimenduek bide publikoa okupatzeko baimena: produktuak saltzea, makina automatikoak, jolas makinak…

Deskripzioa: merkataritza-establezimenduek produktuak saltzeko elementuekin, makina automatikoekin, jolas makinekin, publicítate-elementuekin, ornamentuzko elementuekin edo horien antzekoekin bide publikoa okupatzeko baimena.

Organo tramitatzailea: Eibarko udaleko Hirigintza saila.

Eskaera egiteko lekua: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

  • Merkataritza-establezimenduek bide publikoa (produktuak saltzea, makina automatikoak, jolas makinak…) okupatzeko baimenaren eskaera, behar bezala beteta eta irekiera-lizentziaren titularrak izenpetua.
  • Eskatzailearen (irekitze-baimenaren titularra) NAN, IFKaren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia. NAN, IFK… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira.
  • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia (NAN… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira) eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
  • Kalean ipini nahi diren elementuen zerrenda (makina automatikoak, produktuak, jolas makinak...). Argi eta garbi azaldu behar da zenbat jarriko diren, bakoitzaren neurria eta ezaugarriak. Azaldu behar da baita zenbat denborarako eskatzen den okupazioa eta zein ordutegitan.
  • Xehetasun-planoa, 1:200 eta 1:100 eskala artekoa. Planoan, okupatuko den azalera eta jarri nahi diren elementu guztiak islatu behar dira: zer jarriko den, zenbat elementu, bakoitzaren neurriak, non jarriko diren zehaztuta, espaloiaren zabalera, kantoietara geratzen den tartea, autobus geltokietara, kioskoetara... Baita lehendik dauden hiri-altzariak ere.

 

Oharrak: merkataritza-establezimenduek bide publikoa (produktuak saltzea, makina automatikoak, jolas makinak…) okupatzeko baimenak, bide publikoa mahai eta aulkiekin, saltzeko produktuekin edo elementu lagungarriekin okupatu eta erabiltzeari buruzko udal-ordenantzan arautzen dira.

Tasak: Okupazio hauek egiteko tasa ordaindu behar da. Indarrean dauden tasak zeintzuk diren jakiteko, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza kontsultatu.

Deskargatu dokumentuak
Merkataritza-establezimenduek bide publikoa (produktuak saltzea, makina automatikoak, jolas makinak…) okupatzeko baimenaren eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( DOC, 152 KB)