Bide publikoaren okupazioa: mahaiak eta aulkiak, kupelak, bankuak…

Deskripzioa: ostalaritzako establezimenduek mahaiak eta aulkiekin, kupelekin, bankuekin, publizitate-elementuekin, ornamentuzko elementuekin eta horien antzekoekin bide publikoa okupatzeko baimena.

Organo tramitatzailea: Eibarko udaleko Hirigintza saila.

Eskaera egiteko lekua: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

  • Bide publikoa (mahaiak eta aulkiak, kupelak, bankuak…) okupatzeko baimenaren eskaera behar bezala beteta eta irekiera-lizentziaren titularrak izenpetua.
  • Eskatzailearen (irekitze-baimenaren titularra) NAN, IFKaren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia.
  • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANren edo horren balio bereko beste dokumentu baten kopia eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
  • Jarri nahi diren altzariak: mahaiak, aulkiak, eguzkitakoak, kupelak, mahai altuak, tabureteak, banku luzeak, estufak, landare-ontziak... Horrez gain: zenbat jarriko diren eta bakoitzaren ezaugarriak (materialak, kolorea...).
  • Xehetasun-planoa, 1:200 eta 1:100 eskala artekoa. Planoan, okupatuko den azalera eta jarri nahi diren elementu guztiak islatu behar dira: zer jarriko den, zenbat, elementu bakoitzaren neurriak, non jarriko diren zehaztuta, espaloiaren zabalera, kantoietara geratzen den tartea, autobus geltokietara, kioskoetara... Baita lehendik dauden hiri-altzariak ere.
  • Terrazaren elementuak batzeko lekuari buruzko justifikazioa.


Terraza finkoen kasuan, tramitatzera onartzen bada, dagokion dokumentazioa aurkezteko eskatuko da.

Oharrak: lizentzia urte osorako edo uda aldirako (Aste Santutik urriaren 12ra arte) eman daiteke.

Bide publikoa mahai eta aulkiekin, kupelekin, bankuekin… okupatzeko baimenak, bide publikoa mahai eta aulkiekin, saltzeko produktuekin edo elementu lagungarriekin okupatu eta erabiltzeari buruzko udal-ordenantzan arautzen dira.

Tasak: Okupazio hauek egiteko tasa ordaindu behar da. Indarrean dauden tasak zeintzuk diren jakiteko, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza kontsultatu.

Deskargatu dokumentuak
Bide publikoa (mahaiak eta aulkiak, kupelak, bankuak…) okupatzeko baimenaren eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( DOC, 139 KB)