Immigrazio teknikaria

Izena emateko epea 2023ko irailaren 11n bukatuko da.

Lanpostuaren deskribapena:

1. Udalerriko immigrazioari eta elkartasunari buruzko argitalpenak biltzea.

2. Kultur aniztasunari buruzko urteko aurrekontuaren proposamena prestatzea, eta haren jarraipena egitea eta hura betearazteko kudeaketa egitea.

3. Immigrazioaren eta kultura-aniztasunaren arloko diru-laguntzen eskaerak egitea Gipuzkoako Foru Aldundian eta Eusko Jaurlaritzan: eskaera, memoriak eta gastuaren justifikazioa.

4. Garapenerako nazioarteko lankidetza programak sustatzea, udal administrazioaren nazioarteko elkartasuna bideratzeko.

5. Kulturarteko bizikidetza eta etorkinen eskubideak sustatzen laguntzen duten entitate publiko eta pribatuekin harremanak eta parte hartzeko eta lankidetzarako bideak ezartzea.

6. Etorkinen eskubideak sustatzeko esku-hartze programak diseinatu eta ezartzea, bai eta kultura-aniztasunari eta kulturarteko bizikidetzari buruzko sentsibilizazio programak ere, herritar guztiei zuzenduak.

7. Etorkinei banakako informazio-, orientazio- eta arreta-zerbitzua ematea, batez ere egoera juridiko-administratiboari eta arlo horri buruzko informazioa eskatzen duten pertsona eta erakunde guztiei dagokienez: txostenak egitea, mezularitza jasotzea, elkarrizketak, etab.

8. Burutu beharreko programak eta zerbitzuak Gizarte Zerbitzuen Batzordeari aurkeztea, kultur aniztasunaren eta garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloko aurrekontuarekin batera.

9. Bere eremu funtzionaleko espedienteetan proposamen teknikoen orriak idaztea, zerbitzuak abian jartzeko.

10. Garapenerako nazioarteko lankidetzarako diru-laguntzak kudeatzea: proiektuak, sentsibilizazioa eta elkartasunerako bekak.

11. Zerbitzuak zabaltzea eta etorkinentzako informazio materiala sortzea.

12. Beste erakunde batzuen (Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza) koordinazio bileretan parte hartzea.

13. Harrera-protokoloa eguneratu eta berregitea.

14. Udaleko arlo guztiei laguntza ematea udalerrian dauden baliabide eta zerbitzuetarako sarbide normalizatua sustatzen duten zeharkako neurri eta proposamenak planifikatu, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko.

15. Udaleko langileei eta bertako biztanleei zuzendutako informazio eta sentsibilizazio neurriak diseinatu eta gauzatzea.

16. Kontratatutako gaitasun profesionalari dagokion beste edozein lan egitea, baldin eta horretarako aldez aurretik irakatsi bazaio.

Ezinbesteko baldintzak:

  • Erdi mailako teknikaria: gizarte laneko gradua. Gizarte hezkuntza, psikologia, psikopedagogia edo parekatuta.

Baloratu beharreko baldintzak:

  • Curriculumak jaso ondoren, egiaztatzen duten esperientziaren eta prestakuntzaren arabera baloratuko dira, eta elkarrizketa egingo da.

Kontratuaren iraupena: plazaren titularra hasi arte.

Lanaldi mota: aldi baterako kontratua, %100eko lanaldian.

Lanean hasteko data: Berehala, (goizeko ordutegia).

Interesa duten pertsonek Lanbiden izena eman behar dute 2023ko irailaren 11a baino lehen (egun hori barne), hurrengo lan eskaintza zenbakian:162023010270. Web orriaren bitartez ezin izango da izena eman. Informazio gehiago nahi izanez gero, interesatuek 943-023802 (Lanbide) telefonora deitu beharko dute.