Eibarko Kontsumitzaileen Informazio Udal Bulegoko administraria (KIUB)

Izena emateko epea 2023ko urtarrilaren 25a arte dago zabalik.

Lanpostuaren deskribapena:

 1. Herritarrei orientabideak, informazioa eta aholkuak ematea, zuzenean, telefonoz eta telematikoki, kontsumitzaile gisa dituzten eskubideei buruz, eta jasotako kontsultei erantzutea.
 2. Kexak, salaketak eta erreklamazioak jaso eta izapidetzea.
 3. Erreklamazioetan bitartekari izatea, alderdien arteko akordioetara edo konponbideetara iristeko.
 4. Zerbitzuko arduradun politikoarekin informazio- eta koordinazio-bilerak egitea.
 5. Alertak edo salaketak argitaratzea.
 6. Hitzaldiak eta ponentziak ematea.
 7. Arau-aldaketak kontsultatzea eta eguneratzea, herritarrari benetako zerbitzua eskaini ahal izateko.
 8. Kontsumo-arloko salaketak edo espedienteak aurkeztea goragoko instantzia edo erakundeei.
 9. Irekitako espedienteen jarraipenetik eratorritako administrazio-lanak egitea, datuak, txostenak, dokumentuak eta abar erantsiz, eta espediente horien gainean egindako jarduketa guztiak kontuan hartuz.
 10. Eguneroko arreten estatistika egitea.
 11. Sare sozialetako kontsumoari buruzko edukiak argitaratzea
 12. Eskabideak izapidetzearen eta kontsumo-arloko dirulaguntzak justifikatzearen ondoriozko administrazio-lanak egitea.
 13. Espedienteak sailkatzea eta artxibatzea.
 14. Kontsumoaren arloko kanpaina bereziak programatzea.
 15. Zerbitzuaren jarduerari eta egindako arreta-kopuruari buruzko aldizkako azalpen-txostenak idaztea.
 16. Egindako arretei buruzko urteko memoria idaztea.
 17. Bulegoaren aurrekontua prestatzen laguntzea.
 18. Zerbitzuari datxekion fakturazioa gainbegiratzea.
 19. Ikastaroak ematen dituzten kanpoko enpresekin kontratu txikiak izapidetzearen ondoriozko administrazio-lanak egitea.
 20. Kontratatutako lanbide-gaitasunari dagozkion eta agintzen zaizkion beste edozein zeregin egitea.

Bete beharreko baldintzak

 1. Batxilergoa edo teknikaria, baliokidea edo maila altuagoko titulazioa.
 2. Euskara maila: B2(Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa), edo baliokidea.
 3. Esperientzia kontsumitzailearen informaziorako bulegoetan.
Baloratu beharreko baldintzak:
 • Funtzioekin lotutako prestakuntza
Kontratu-mota:  ordezkapena (% 100eko lanaldian).

Lanean hasteko data: berehala.

Interesa duten pertsonek Lanbiden izena eman behar dute 2023ko urtarrilaren 25a baino lehen (egun hori barne), hurrengo lan eskaintza zenbakian: 162023000892. Web orriaren bitartez ezin izango da izena eman. Informazio gehiago nahi izanez gero, interesatuek 943-023802 (Lanbide) telefonora deitu beharko dute.