Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) eskaintzen dituen ikastaroetarako diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: Udako Euskal Unibertistateak 2017ko irailaren 1etik 2018ko uztailaren 31 bitartean eskainitako ikastaroak egiten dituztenei zuzendutako diru laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: 2017ko irailaren 1etik 2018ko uztailaren 31ra Udako Euskal Unibertsitateak eskainitako ikastaroetan matrikulatuta egon diren eta honako baldintza hauek betetzen dituztenek jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak beti ere DLOren 13. artikuluko debekuren baten eraginpean ez badaude:

 • UEUk Eibartik kanpo ematen dituen Udako Ikastaroak:
  • Langabetua ala ikaslea izatea.
  • Eibarren erroldatuta egotea.
  • Gutxienez, %85eko asistentzia betetzea.
 • UEUk Markeskoa ikastetxe nagusian eskainitako ikastaroak:
  • Eibarren erroldatuta egotea.
  • Gutxienez, %85eko asistentzia betetzea.

 

Eskaera egiteko epea: 2018ko maiatzaren 23tik irailaren 28ra (biak barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: matrikula kostoaren %50a da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Udako Euskal Unibertsitateak eskaintzen dituen ikastaroetarako diru-laguntzaren eskaera behar bezala beteta.
 • Eskaera egin duen pertsonaren NANaren edo horren baliokide den agiri baten aldakia.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANa, IFZa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Frogagiria, eskatzaileak duen banku-kontuaren titularitatearena; eskaera egin duen pertsonaren identitatearekin bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: laburpen bankarioaren aldakia; aurrezki-libretaren aldakia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo “Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Matrikularen ordainketaren frogagiria.
 • UEUko ziurtagiri originala, ikastaroan gutxienez %85eko asistentzia izana egiaztatuko duena.
 • UEU-k Eibartik kanpo ematen dituen ikastaroen kasuan, eskatzailea langabetua ala ikaslea dela adierazten duen agiria.
 • Diru-laguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako diru-laguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegoke, jasotako diru-laguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta; horrela, ez da bikoiztasunik gertatuko diru-laguntzak ematean eta baliabideen esleipena modurik egokienean izatea ahalbidetuko da.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Euskara.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/398771

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: ez da ordainketarik aurreratuko deialdi honen diru-laguntzetan. Onuradunaren aldeko betebeharra aitortu eta ordaindu ahal izateko, derrigorrezko baldintza izango da zuribidea edo justifikazioa deialdi honetan aurreikusitako moduan eta bertan adierazitako baldintzetan aurkeztea eta zuribidea Diru-laguntzen Lege Orokorraren Erregelamenduko 84. artikuluak ezartzen duen eran egiaztatzea.

 

Deskargatu dokumentuak
Udako Euskal Unibertsitateak eskaintzen dituen ikastaroetarako diru-laguntzaren eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 173 KB)
Titularra-Kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 63 KB)
Nabigazioa