Hasiera
Hermenegildo Bracons Huguet (1923-2018) arkitektoa hil da, 1959ko Eibarko Plan Orokorraren egile nagusia.