Hasiera
Gure Herria auzo-elkarteak 70ko hamarkadan argitaratu zuen aldizkariaren ale batzuk, haren Estatutuak eta beste agiri batzuk digitalizatu ditu Ego Ibarrak