Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Fitxategiak

Webgunean zehar erakusteko fitxategiak
Oinarriak euskeraz
Udaleku teknologikoen oinarriak
dirulaguntzakoadrilarentzat14.pdf
IMPRESOMATRCULAMSICA201415.pdf
2014koSANJUANETAKOSALMENTANHAUTATUAK.doc
2014koSANJUANETAKOSALMENTAONARTUAKBEHINBETIKOAKWEB.doc
aaaa
aaaaaa
kartela 1913
kartela 1913
Artxiboaren adierazleak
Artxiboaren adierazleak
Izen zerrenda
Udaleku teknologikoak. Makers
Informazioa Workshops
Litofania tailerra informazioa
workshops
litofania tailerra
Oinarriak euskeraz
litofania tailerra
Izen emate orria
Litofania tailerra
ErrebalgoondorioakTxostena.pdf
copy_of_ErrebalgoondorioakTxostena.pdf
Errebalpartehartzearenjarraipena.pdf
Litofania tailerra
Uztailak 15 izen zerrenda
1go ariketaren behin-behineko emaitzak
COLISEOANTZOKIA2014irailetikabendura.pdf
Programa Coliseo
COLISEO2014irailetik_4.pdf
Argazki-albuma
Izena emateko orritxoa
Dantza oinarriak
LH 2. 3 eta 4 mailak
Izen emate orria
Dantzak LH 2. 3. eta 4
Magia tailerra
LH 5 eta 6
CERAMICSUITECATALOGO.pdf
GAOiragarkiaaparkamenduenordenantzaaldaketa.pdf
IpuruakoAuzokobilera2013.pdf
2014IOactasariakpdf.pdf
Dantza garaikidea
Zapatuetako tailerrak 2014
Dantza garaikidea 18:00
Zapatuetako tailerrak 2014
Matrikula orria
Robot IKT 2014-02
Oinarriak euskeraz
Robot IKT
Dantza garaikidea
1800etaik 1900etara
Oinarriak euskeraz
Robotika 2014-02
Legarrekoauzokobilera2013.pdf
indalecio2014.pdf
Erdialdekoenauzokobilera2013.pdf
San Andres kartelaren akta
San Andres kartelaren akta
Kartel lehiaketaren akta
San Andres kartelaren akta
Kartel lehiaketaren akta
Urkikoauzokobilera2013.pdf
Aparkamenduenordenantzaaldaketa.pdf
copy_of_Aparkamenduenordenantzaaldaketa.pdf
LH 3-4 Azaroak
ROBOT IKT 2014-2
LH 3-4 Abenduak
Robot IKT 2014-02
LH 5-6 Azaroak
ROBOT IKT 2014-02
LH 5-6 Abenduak
ROBOT IKT 2014-02
Behealdekoauzokobilera2013.pdf
oinarriakbakailao14.pdf
Erdibehealdekobilera2013.pdf
ROBOTIKA gabonetan
DBH BATX Robotika ikastaroa
Robotika oinarriak
DBH BATX euskeraz
Impreso matriculación
Robótica ESO BACH
Bases castellano
ESO BACH robótica
ERREGELAMENDUAAGINTARITZAGARRAIOA2014.pdf
IragarkiaErregelamenduaAgintzaritzaGarraioa2014.pdf
Euskararen ordenantza
copy_of_IragarkiaErregelamenduaAgintzaritzaGarraioa2014.pdf
GAOGarraiopublikoaerregelamendua.pdf
Planorokorrarenaldaketak.doc
GAOiragarkiaplanorokorrarenaldaketa.pdf
GAOiragarkiaeuskaraordenantza.pdf
Euskararenordenantza.doc
Izen zerrenda
Robotikako izen abizena
RB3_MATXARIATUZ_1_Faseko_txostena.pdf
Ogia Sosola baserrian
Informazioa Sosola baserria Zapatuetako tailerrak
Dantza garaikidea
Oinarriak euskaraz
Dantza garaikidea
matrikula orria
Kamiseta eta zapatillak
Informazioa Zapatuetako tailerrak 2015
IkastetxeetakoatezainakOinarriakGAO.pdf
EskaeraLangileriaAukeraketa.doc
CurriculumEredua.doc
RB3_MATXARIATUZ_DiagnostikoTailerraEmaitzak.PDF
Dantza garaikidea
Zerrenda 17:00etatik 18:00etara
Dantza garaikidea
Zerrenda 18:00etatik 19:00etara
OINARRIAKELEBIETAN.doc
euskararen agenda otsaila
RB3_MATXARIATUZ_agertokitailerra_Emaitzak.pdf
RB3_MATXARIATUZ_EkintzakTailerra__Emaitzak.pdf
Antzerkijardunaldiakprograma.pdf
Iragarkia.pdf
ALKATETZARENTXOSTENA2015ekoAurrekontuak.pdf
UDALAURREKONTUAKAPITULOKA.pdf
AURREK.PPTO.GASTUAKGASTOS.pdf
AURREK.PPTO.SARRERAKINGRESOS.pdf
IIIERANSKINADIRULAGIZENDUNAK2015.pdf
KONPROMISOKREDITCRED.COMPROMISO2015.pdf
Euskararen agenda martxoa
PleguaSanjuanetakopostuak2015.pdf
PlanuaSanjuanetakoPostuak2015.pdf
EskaeraSalmentaPostuakSanjuanak.doc
matxariatuz - Emaitzak
Arrainekin lotan
gaztetan udaberria 2015
Arrainekin lotan
Gaztetan udaberria 2015
PROVISIONALADMITIDOSBEHINBEHINEKOONARTUAK.pdf
PROVISIONALEXCLUIDOSBEHINBEHINEKOBAZTERTUAK.pdf
EXCLUIDOSFUERADEPLAZOBAZTERTUAKEPEZKANPO.pdf
LISTADOPROVISIONALDEEXCLUIDOSBEHINBEHINEKOBAZTERTUAK2.pdf
MicrosoftWordLISTADOPROVISIONALDEEXCLUIDOSBEHINBEHINEKOBAZTERTUAK2.pdf