Hasiera
Udalbatzak onartu egin du Errebalgo funtzio anitzeko eraikinaren obrak egiteko proiektua