Hasiera
Txontako goialdea Galizia etorbidearekin lotuko duen igogailu publikoa 331.000 eurotan adjudikatu da