Hasiera
Hasierako onespena eman zaio 2020rako Aurrekontu Orokorrari, 46 milioi euro ingururekin