Hasiera
Hasierako onarpena eman zaio 2023rako Aurrekontu Orokorrari, 47 milioi euro baino gehiagorekin