Hasiera
 Eusko Jaurlaritzaren prebentzio-neurriak datozen egunetarako eta Gabonetarako, COVID-19ri dagokionez