Aurrekontuak

Aurrekontua 2017

Eibarko Udalbatzak, 2017ko apirilaren 12an egindako bilkuran, hasierako onespena eman zion 2017. jardunaldirako Aurrekontu Orokorrari, 33.078.571,00 euroko zenbatekoarekin. PSE-EEk aldeko botoa eman zuen, EH-Bilduk kontrako botoa eta Eibarko EAJ-PNV eta Irabazi abstenitu egin ziren.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2016

2016ko martxoaren 18an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion Aurrekontu Orokorrari. Behin behineko onarpenaren iragarkia 55. Zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2016ko martxoaren 22an argitaratu zen. “La Plazoleta” bizilagun Elkarteak alegazioak aurkeztu ditu. 2016ko apririlaren 25eko Udal Batzarrak erabaki hauek hartu zituen: Aipatutako alegazioak aintzat ez hartzea, eta behin betiko onarpena ematea Eibarko Udalaren 2016ko Aurrekontu Orokorrari, hasierako onespenean adierazitako era hartan. Behin betiko onarpenaren iragarkia 78 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2016ko apirilaren 27an.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2015

2015eko otsailaren 16an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2015eko otsailaren 19an argitaratu zen. Erreklamazio bat aurkeztu zen. Behin betiko onarpenaren iragarkia 57 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2015eko martxoaren 26an.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2014

2014ko otsailaren 14an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2014ko otsailaren 19an argitaratu zen. Ez zen erreklamaziorik aurkeztu. Behin betiko onarpenaren iragarkia 51 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2014ko martxoaren 17an.

Gehiago irakurri